Име на търговеца: Виктория Ауто 1 ООД
гр.Варна, ул. Ж. Врата 33
Булстат: BG200534134
МОЛ: Владимир Йорданов

Банкови данни: Българо-американска кредитна банка
гр.Варна
IBAN: BG58BGUS91601005241700